logga_uchund

 upplägg

Innehållet i denna unika och spännande utbildning är särskilt utformat för dig som vill arbeta med människa och hund i samspel. Vi erbjuder två olika yrkesspår - hund som resurs, samt instruktör/träningscoach. Läs mer om dessa yrkesspår här

 


Nätbaserad distansutbildning
En stor del av undervisningen är internetbaserad och tillgång till internetuppkoppling är en nödvändighet för att kunna genomföra utbildningen. Därutöver har vi tre till fyra obligatoriska träffar (ofta två heldagar) på vår hundanlägging i Örkelljunga.Kombinera med andra studier eller arbete
Utöver de obligatoriska träffarna ges du stor möjlighet att själv planera din studietid. Detta gör att du med fördel kan kombinera "Arbete med hund" med andra studier, eller arbete.

Halvtidsstudier motsvarar 20 studietimmar per vecka - praktisk hundträning inkluderad - och du väljer själv om du vill förlägga dessa dagtid, kvällstid eller helger. Många uppgifter ligger över flera veckor, vilket gör att du också kan välja att studera mer under vissa veckor och lite mindre under andra. Ett upplägg som ger stor frihet, men samtidigt ställer krav på  självdisciplin.Individuell fördjupning och individuellt diplom
Mellan träffarna arbetar du med hemuppgifter, vilka är utformade så att du kan koppla teori till  egna ambitioner och idéer inom hundrelaterad verksamhet. 

Upplägget planeras genomgående så att du får chans att använda den kunskap du har med dig in i utbildningen för vidare fördjupning. Under andra terminen arbetar du med ett individuellt projekt där du  kan välja att testa en verksamhetsidé eller ett kursupplägg, samtidigt som du har tillgång till handledning och coaching. Samarbete och dialog med hemkommunen uppmuntras!

Efter fullföljd utbildning får du ett diplom som visar vilka kurser du har läst, med tillhörande betyg, samt en personlig beskrivning av din individuella specialisering. På detta diplom har du även möjlighet att få en beskrivning av övriga hundrelaterade kompetenser / tränarfärdigheter som vi får chans att se och bedöma under utbildningstiden.

Under hela utbildningens gång har du möjlighet att få handledning via mail, chatt eller telefon, utifrån önskemål.Medföljande och medverkande hund/ar
Både träffar och hemuppgifter innehåller många obligatoriska inslag med praktisk hundträning. Det är därför viktigt att du har tillgång till en eller flera hundar att träna under hela utbildningstiden.

Hunden behöver inte ha några förkunskaper - och kommer heller inte att få någon certifiering. Då vi är inriktade på att utbilda människor (som i sin tur ska bli duktiga på att utbilda/välja hundar)  kommer  hunden snarare att få inta rollen som "statist" i övningar som syftar till att stärka din förmåga att läsa hund, samt planera och genomföra träning/aktiviteter.


På www.resurshund.se kan du läsa mer om resurshundkonceptet och varför vi inte väljer att fokusera förarens kompetens framför att diplomera hundar.

Lärare
De lärare som medverkar i utbildningen besitter tillsammans en bred kompetens inom såväl hunderiet, som arbete med människor.  Läs mer om respektive lärare genom att klicka på namnet:

Jenny Wibäck - fil.mag. handikappvetenskap, fil.kand pedagogik, egen företagare. Undervisar i pedagogik, mental träning, entreprenörskap och träning av hund.

Jeanette Hallman -  leg. sjuksköterska, leder kursen "Grundläggande omvårdnad" och medverkar också i kursen "träning av hund".

Eleonor Mohlin - Diplomerad hundmassör och certifierad hundfysioterapeut. Undervisar i friskvård inom kursen "träning av hund".

Nästa utbildningsstart:

Planerad start: Mer info här

Form:
Semidistansutbildning (nätbaserad med obligatoriska träffar á 2-3 dagar på vår hundanläggning i Örkelljunga)

Obligatoriska träffar:
2 träffar per termin á 1-3 vardagar på vår hundenhet i Örkelljunga.

Omfattning och studietakt:
400-500 p, vilket motsvarar 50-62,5% studietakt under ett läsår (hösttermin + vårtermin).

Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad.
 

Elevprojekt 2014, där Jenny Blakey , som drabbats av två strokes, får chans till hundassisterad rehabilitering tillsammans med sin rottis Zelda.