logga_uchund

NOS - NÄRHET OCH SAMARBETE

NOS är ett koncept som innefattar nosaktiviteter tillsammans med en resurshund, vilka syftar på att öka närhet och samarbete mellan människa och hund.

Nosaktiviteten kan främja motoriska såväl som kognitiva funktioner hos deltagaren, exempelvis minne, initiativförmåga, fin- och grovmotorik. Syftet är att deltagaren skall uppnå ett större välmående i form av ökad motivation för vidare aktiviteter i ADL (aktiviteter i dagligt liv) såväl som i övrig personlig utveckling.

Arbetet som sker mellan hunden och deltagaren kan skapa en känsla av sammanhang och delaktighet. Aktiviteten utformas så att deltagaren inte är en passiv mottagare av diverse stimuli, utan får möjlighet att inta en aktiv roll i hela uppgiften.

Upplägget baseras på att hunden skall lokalisera olika förutbestämda dofter. Beroende på deltagarens behov kan val av dofter göras för att väcka ett visst minne. För äldre människor kan exempelvis doften av saffran väcka minnen till liv om glädjefyllda jular eller helt enkelt skapa en känsla av ro och glädje.

Luktsinnet, vårt äldsta sinne, är starkt kopplat till grundläggande funktioner som minne och känsla och är det sinne som har starkast genomslagskraft jämfört med andra stimuli som kopplas till minnet.

Att få vara en del av samspelet med en hund kan skapa en känsla av att vara behövd vilket är ett grundläggande behov för de flesta av oss människor. NOS konceptet är utvecklat med människan i fokus och med hunden som motivator. Resurshundföraren är utbildad för att matcha deltagarens behov med rätt hund, att förbereda hunden för den specifika nosaktiviteten, samt för att kunna genomföra aktiviteten i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för att använda hundar i vård och omsorg.

Andra positiva bieffekter av hundassisterad träning

Samarbete med hund genererar även andra positiva bieffekter såsom ökad frisättning av det kroppsegna hormonet Oxytocin. Oxytocin är vårt egna må-bra-hormon vars egenskaper sänker blodtryck, samt minskar aggressioner och ångest. Oxytocinet påskyndar också läkning av sår och skador. Förhöjda halter av hormonet skapar en känsla av ökad tillit och minskar stress. Andra egenskaper hormonet har i vår kropp är att det förbättrar sömnen och vår koncentrationsförmåga (K. Uvnäs-Moberg 2000, Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen).


Text sammanfattad av Jeanette Hallman
 

Läs mer om resurshundar och resurshundförarens arbete på vår hemsida  www.resurshund.se

Konceptet NOS är framarbetat av elever i yrkesspåret ”Hund som resurs” vid vuxenutbildningen ”Arbete med Hund”, 2014.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av våra  resurshund-förare, för att kunna boka en NOS-aktivitet? Klicka här