logga_uchund

resurshundförare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

För många är det en dröm att kombinera sitt hundintresse med viljan att bidra till andra människors utveckling. Dessa möjigheter utannonseras dock sällan bland "lediga jobb". Istället är det aspekter som drivkraft, kontaktnät, mod och envishet som spelar störst roll på fältet  - och detta får du chans att arbeta med inom kurserna entreprenörskap och  mental träning.

Entreprenörskapskursen kan även inriktas mot intraprenörskap - det vill säga kunskap om hur  man kan  utveckla en idé eller ett koncept inom en befintlig anställning.  

Inom kursen får du chans att med handledning testa en egen verksamhets- eller affärsidé.  

Du kan läsa mer om resurshundförarens arbete här

Vill du utbilda dig till resurshundförare?

Yrkesspåret "Hund som resurs" är öppet för alla som vill lära sig mer om detta spännande arbetsområde, medan titeln diplomerad resurshundförare dessutom kräver att eleven under utbildningsåret visar:

  • stor kunskap om hundens beteende, samt hur personlighet kan skilja mellan olika hundindivider
  • kunskap och stort intresse för en eller flera målgrupper där hunden kan vara en resurs
  • förmåga att göra en insiktsfull riskanalys som innefattar såväl deltagarens som hundens välmående, hälsa och säkerhet
  • förmåga att vara en reflekterande praktiker med beredskap för att hantera etiska dilemman
  •  förmåga att visa ett gott bemötande mot deltagare och medverkande hundar
  •  förmåga att planera och genomföra aktiviteter med hänsyn till personer i omgivningen som kan lida av hundrädsla eller allergi
  • förmåga att bedöma såväl sin egen liksom olika hundindividers lämplighet utifrån de krav en viss situation eller verksamhet ställer
  • förmåga att bedriva och utvärdera målinriktad träning med olika hundindivider

 För att klara diplomeringen krävs god själv-disciplin samt mycket goda studieresultat.

Här kan du läsa mer om själva konceptet

Förberedelser för arbete på fältet
I kursen "Grundläggande vård och omsorg" behandlas bland annat Socialstyrelsens riktlinjer för arbete med hund inom vården.

 I kursen "Träning av hund" kan du välja att träna och förbereda din hund inför en viss uppgift eller ett specifikt sammanhang.

Vill du boka en resurshundförare?

Klicka här för att komma i kontakt med en resurshundförare som kan möta dina behov.
 


NOS är ett nytt och roligt koncept för hundassisterad minnesträning. Läs mer här

Upplägget med resurshundförare bygger på att - inför varje enskilt uppdrag - göra en riskanalys och bedömning av hundens lämplighet utifrån de specifika förutsättningar som råder.