logga_uchund

kursINNEHÅLL i "Arbete med hund"

Eftersom "Arbete med hund" är en kommunal vuxenutbildning, så bygger den på fasta kursplaner från Skolverket. Innehållet i dessa kurser tematiseras och inriktas mot olika yrkesspår. 

Väljer du till exempel yrkesspåret "Hund som resurs" så kommer du att i pedagogikkursen arbeta särskilt med hundassisterad pedagogik. Väljer du yrkesspåret "Instruktör/träningscoach" så kommer du istället att i samma kurs arbeta mer fördjupat med kursupplägg och coachning av hundägare.

En del uppgifter kommer att vara gemensamma för båda yrkesspåren -  lustfyllt lärande är till exempel ett tema som är relevant oavsett om man coachar en hundägare, eller använder hunden som motivator i en hälsofrämjande insats.


Dessa kurser läser alla, oavsett val av yrkesspår:

  • Hundkunskap -  "Träning av hund" (100 p)
  • Pedagogik - "Lärande och utveckling"  (100 p)
  • "Mental träning" (100 p)Valbara kurser utifrån yrkesspår:

  • Grundläggande omvårdnad (100 p) - Obligatorisk i yrkesspåret "Hund som resurs"
  • Entreprenörskap (100 p) - Obligatorisk i yrkesspåret "Instruktör / träningscoach", valbart tillägg i  yrkesspåret "Hund som resurs"

Några elever kan, i mån av plats, ges möjlighet att läsa två yrkesspår parallellt. Upplägget lämpar sig för den som visar goda studieresultat, samt har tidigare yrkeserfarenhet från ett eller båda spåren.
loading...

Bilder från våra träffar, 2014

Hund som resurs

Detta yrkesspår riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur hunden kan vara en viktig resurs och motivator i hälsofrämjande insatser - ett fält som är på stark frammarsch. I utbildningen lyfter vi såväl de möjligheter som de risker som kan följa av detta arbete.  En röd tråd i undervisningen är lyckad matchning, där såväl deltagare som hund trivs i situationen. Detta kräver i sin tur stor kunskap om såväl människor som hundar, i kombination med god förmåga till självreflektion - något du får chans att träna på och utveckla genom olika temauppgifter. 

Genom kursen "Grundläggande omvårdnad" blir du väl förberedd för praktiskt arbete på fältet. Denna kurs leds av Jeanette Hallman, legtimierad sjuksköterska med stort intresse för hundassisterad rehabilitering. Undervisningen sker i enlighet med Socialstyrelsens vägledning till gällande regelverk för hundar som används inom vård och omsorg.  I kursen "Träning av hund" kan du välja att inrikta din praktiska träning mot färdigheter som är önsvärda hos den eller de hundar du vill använda i hundassisterad verksamhet.

I kursen entreprenörskap (valbar) ges utrymme för att realisera egna idéer kring hundassisterade insatser, såväl inom en befintlig anställning eller genom att starta eget företag, Du kan också välja att, med handledning, undersöka möjligheter för att söka projekt- och fondmedel.

Inom spåret "Hund som resurs" finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare och bli "Resurshundförare". Ett koncept som utvecklats i samarbete med 2014 års elever och som passar för dig som har ambitionen att själv genomföra hundassisterade insatser inom exempelvis socialt arbete, skolor, sjukhus och äldreboenden. För att uppnå denna titel krävs  goda studieresultat, i kombination med personlig lämplighet.

Läs mer om resurshundar och resurshundförarens arbete på www.resurshund.se
 

Instruktör / träningscoach

Detta yrkesspår riktar sig till dig som vill arbeta med att leda kurser och/eller coacha hundägare. Upplägget ger dig möjlighet till fördjupning utifrån valt intresseområde och passar därför även för dig som redan är igång med egen kursverksamhet, men som vill ha nya inputs och chans att brainstorma tillsammans med likasinnade.

Vid sidan om att utveckla  metoder och upplägg som gynnar hundens välmående och arbetsglädje, fokuseras också vikten av att skapa förutsättningar för lustfyllt lärande hos hundägaren. Att arbeta med hundar och hundträning är för många ett drömjobb. Att dessutom arbeta med hundägare ger ytterligare en spännande dimension som - precis som alla hjälpande yrken - också kan vara svår och komplex. Genom kursen "Mental träning" får du chans att fördjupa dig de i mentala processer som kan följa av hundträning, såväl hos den du coachar som hos dig själv.

Träningsmetoder utvecklas ständigt och individanpassning är ett nyckelord för att lyckas i rollen som träningscoach. Mot denna bakgrund väljer vi att ge ett beskrivande utbildningsintyg, framför att examinera instruktörer inom ett visst koncept. I olika temauppgifter ges du chans till handledning och utmaningar för att hitta och utforma "din grej". Det intyg du får efter avslutad utbildning kan därför både innefatta kunskaper som du har med dig in i utbildningen men saknar tidigare intyg på, samt kunskaper som växer fram under arbetets gång.

Om du har kompetenser inom ett specialområde som i lärarteamet inte har kompetens att examinera försöker vi i största möjliga mån lösa detta genom vårt stora kontaktnät i "hunderiet".


 

Hunddagis/pensionat

2014 erbjöd vi "Hunddagis/pensionat" som ett separat yrkesspår, men tyvärr har vi inte utrymme för detta i kommande omgång.  Dock innehåller utbildningen inom övriga två yrkesspår merparten av de kriterier för teoretisk hundkunskap som Jordbruksverket listar för att driva hunddagis / pensionat. I mån av plats erbjuder vi våra elever praktik på skolans eget hunddagis.

 


Klickerträning, nosework och friskvård

I kursen  "Träning av hund" är tränarutbildningar i klickerträning och nosework obligatoriska inslag. (Nosework kan närmast beskrivas som en lättsam form av specialsök.)

Jenny  som examinerar er i klickerträning har gått Canis 1-åriga klickertränarutbildning. Jeanette Hallman som examinerar nosework är SNWK-instruktör och tävlar aktivit med egen hund i nose work, samt elitpår inom SBK.

Genom Eleonor Mohlin, hundmassör och under utbildning till hundfysioterapeut, får du chans att prova på simträning med egen hund, samt grundläggande massagegrepp och balansbollsträning.