logga_uchund

diplomerade resurshundförare

Från söder till norr. Klicka på respektive namn för närmare presentation och kontaktuppgifter

Vad kan en resurshundförare hjälpa dig med?

En resurshundförare kan exempelvisfungera som konsult, projektledare, aktivitetsledare, coach eller personlig rådgivare. Beroende på dina behov och önskemål kan resurshundföraren ha med sig en lämplig hund, eller arbeta med en hund som du själv äger eller har vat för sammanhanget. Flera av våra diplomerade elever har andra yrkesutbildningar eller yrkeserfarenhet som ger dem unika kompetens för verksamhet där hunden kan fungera som motivator. Uppdragsgivare kan vara såväl organisationer som skolor, sjukhus och äldreboenden, liksom studieförbund eller privatpersoner.

Konceptet ”resurshundförare” är brett och våra elever uppmuntras att hitta sin egen nisch utifrån tidigare förkunskaper, intresseområde och framtidsambitioner.

Att boka en resurshundförare kan vara ett alternativ till exempelvis läshund, bokhund, vårdhund, terapihund, kompishund och pedagoghund (det finns många olika titlar på marknaden och fler är nog att vänta då det här fältet just nu växer explosionsartat!)


Uppdragen bokas direkt genom respektive resurshundförare.

Be gärna att få se elevens betyg och diplom med personlig beskrivning av styrkor och
kompetenser som visats under utbildningens gång.

Självklart är du som uppdragsgivare välkommen att kontakta oss lärare inom UC Hund för att få rådgivning och rekommendationer utifrån dina specifika behov.

Om utbildningen

Viktiga utgångspunkter i vårt koncept är att vi fokuserar förarens kompetens framför certifiering av hunden, samt att den hundassisterade verksamheten bedrivs med stor lyhördhet utifrån deltagarens behov och önskemål. De teoretiska delarna i utbildningen har stark vetenskaplig anknytning. Läs mer om konceptet här

Gemensam utbildningsbas för våra diplomerade resurshundförare:

·         Hundkunskap 200 h
·         Pedagogik, 200 h
·         Mental träning, 200 h
·         Grundläggande vård och omsorg, 200 h

En diplomerad resurshundförare har även godkända tränarutbildningar i klickerträning och nose work, vilka kräver god förmåga att ”läsa hund”, god kunskap om beteendepsykologi, samt god förmåga att självständigt träna hundar mot uppsatta mål.

Några elever har tidigare yrkesutbildning och erfarenhet när de börjar utbildningen hos oss och andra väljer att läsa vidare efteråt. Vi uppmuntrar våra elever att vara noggranna i sin beskrivning av kompetens och att ständigt arbeta efter devisen ”Lova lite. Håll allt!"

Samtliga resurshundförare är väl insatta i Socialstyrelsens handledning för användning av hundar i vård och omsorg och har i sina respektive projekt i såväl teori som praktik arbetat med riskanalyser och resursplaner.
 

Lärare i utbildningen

Jenny Wibäck, fil.kand i pedagogik, fil.mag. i handikappvetenskap, träningscoach, föreläsare och kursledare inom hundsport i egen regi, elitförare i spår och lydnad, samt domare och assisterande landslagscoach inom tävlingslydnad (SBK).  

Jeanette Hallman, sjuksköterska inom rehabilitering, SNWK-instruktör i nose work, resurshundförare, samt instruktör, tävlingsledare och aktiv tävlande på elitnivå inom SBK:s tävlingsverksamhet.

Inom utbildningen undervisar även hundfysioterapeut Eleonor Mohlin som ger eleverna grundläggande kunskaper i friskvård för hund i teori och praktik, samt gymnasielärare (hund) och SNWK-instruktör Sara Andersson.

2015 års elever under en examination.
2015 års elever under en examination.
Resurshundförare Lena Holm, som driver Aleskogens Hunddagis - ett hunddagis med dubbelsyfte i Halmstad.
Resurshundförare Lena Holm, som driver Aleskogens Hunddagis - ett hunddagis med dubbelsyfte i Halmstad.
Lärare och resurshundförare Jeanette Hallman.
Lärare och resurshundförare Jeanette Hallman.