logga_uchund

diplomerade instruktörer

Från söder till norr. Klicka på respektive namn för individuell specialisering, samt kontaktuppgifter

De som har titeln SNWK efter namnet har även validerats till Nose work-instruktörer inom SNWK. Denna möjlighet har vi glädjen att erbjuda alla som läser vårt instruktörsspår, klarar tränarutbildningen i Nose work och har ett brinnande intresse för sporten!

Om utbildningen

I vår instruktörsutbildning lägger vi lika stor vikt vid kunskap om människor, som kunskap om hund.

För att klara diplimeringen ställs krav på förmåga att inta rollen som reflekterande praktiker, samt att inta ett coachande förhållningsätt med utgångspunkt i belöningsbaserad hundträning.

Gemensam bas i utbildningen för våra instruktörer:
 

  • Hundkunskap (200 h)
    • Inklusive tränarutbildningar i klickerträning och nose work.
  • Pedagogik (200 h)
    • Inklusive projekt med individuell inriktning.
  • Mental träning (200 h)*
* Från och med 2015. 2014 års elever läste istället ytterligare 200 h hundkunskap.

Flera av våra instruktörer är även utbildade resurshundförare.

Vår ambition är att coacha våra elever att "hitta sin grej" och göra mer av det de är bra på. Den  specialisering som ligger till grund för individuella projekt  bygger på elevens personliga intresse, samt tidigare erfarenhet från området. ånga av våra elever har mycket kunskap och erfarenhet med sig in i utbildningen!

Efter avslutad utbildning ingår eleverna i vårt nätverk som regelbundet erbjuder olika möjligheter för kompetensutveckling, samt att bolla tankar, idéer och utmaningar med varandra. De som har stort intresse för nose work erbjuds möjlighet att valideras till instruktörer inom Svenska Nose work-klubben.
Sofie Brodén, examinerad instruktör och resurshundförare 2015.
Sofie Brodén, examinerad instruktör och resurshundförare 2015.