logga_uchund

Arbete med hund - ansökan

I och med att detta är en kommunal utbildning (öppen för alla oavsett var i landet du bor)  så betalar du personligen ingen avgift för att delta i utbildningen, utan det är istället din hemkommun som står får kostnaden. Därför ska din ansökan gå via hemkommunen, så att de kan godkänna din utbildningsplats.


Så här går det till:

1. Skicka in din ansökan (tre dokument - se nedan)  till Komvux i din hemkommun.

2. Fyll i formuläret längst ner på denna sida

3. Skicka en kopia på ditt personliga brev i PDF-format till info@uchund.se (Kontakta oss gärna om du vill bolla innehållet / ha hjälp att formulera dig. Skicka då ett separat mail till jenny@uchund.se, då info-mailen stäms av väldigt oregelbundet.

4. Avvakta kommunens beslut (detta skickas också automatiskt till oss på skolan). Om din hemkommun beviljar din ansökan kontaktas du av oss  under maj månad.


Din ansökan till hemkommunen ska bestå av tre dokument:

• Personligt brev – beskrivning av dina ambitioner och förhoppningar för hundrelaterad yrkesverksamhet. Detta ska läsas av beslutsfattaren i din hemkommun så tänk på att sammanfatta väl och att skriva så att även en person ”utanför hunderiet” förstår syftet. Det är viktigt att ditt behov av utbildningen tydligt framgår (anses du redan ha en utbildning och eller arbetssituation som du behöver, så riskerar du att hamna i "icke-prioriterad målgrupp" och få avslag).  Kom ihåg att även skicka kopia till oss (se punkt 3 ovan).

Utbildningsbeskrivning -  Klicka på rubriken - skriv ut och bifoga i din ansökan!

Ansökningsblankett   Klicka på rubriken - skriv ut - fyll i - och bifoga din ansökan!

När din ansökan är inskickad, ska du även fylla i formuläret längst ner på denna sida!
 

Kurskoder till ansökningsblanketten

 På din ansökningsblankett ska du ange kurskoder enligt nedan.

Läs först under rubriken "Vad ska jag välja" på denna sida, så att du väljer rätt kurser utifrån ditt val av yrkesspår. Mer info om vad respektive spår innebär finner du under Innehåll
 

  • Träning av hund: HUNTRN0
  • Pedagogik, Lärande och utveckling: PEDLAR0
  • Mental träning: HALMENO
  • Grundläggande vård och omsorg:  GROGRD0
  • Entreprenörskap: ENTENR0


Studietakt: 50%        Form: Semidistans
(Nätbaserad utbildning med några fysiska träffar på vår hundenhet i Norra SKåne. Mer info om detta under Upplägg)
 

CSN och övriga frågor

Utbildningen är CSN-berättigad. Mer info om vad detta innebär och vem som kan få studiemedel finner du på www.csn.se 

Vid frågor kring CSN och/eller kontakten med din hemkommun hänvisas till vår syv Miranda Zeqa som du når via  0435-552 15, eller Miranda.Zeqa@orkelljunga.se

Om du har frågor kring innehåll/upplägg/medföljande hund etc  finner du troligen svaret på någon av följande sidor:

  • Innehåll (om yrkesspåren och de kurser som ingår)
  • Upplägg (med info om utbildningsstart, terminsplanering, träffar och medföljande hund, etc)


 Vid övriga frågor, kontakta lärare Jenny Wibäck, via jenny@uchund.se
.

Bekräfta att du genomfört din ansökan:

Nedanstående formulär fyller du i efter att du skickat in dina ansökningshandlingar till din hemkommun (3 dokument) enligt instruktionerna ovan.

Om vi får ett positivt besked från din hemkommun är du med i vårt slutliga urrval kontaktar vi dig via mail med vidare info och kan komma att kontakta dig för en telefonintervju.
 

Kommande omgång

Planerad start: 23/8, 2017
 

Ansökningstid: 15/1-15/4


Vi rekommenderar att du ansöker i så god tid som möjligt, då kommunernas handläggningstider kan variera!

Besked: Först får du ett besked från din hemkommun. Om de beviljar din ansökan, så får du ett antagningsbesked och välkomstbrev från oss med posten.
 

Vad ska jag välja?

Elever under lektion inom resursspåret 2015.

Oavsett vilket yrkesspår du väljer läser du minst 400 poäng (50% studietakt).

Ditt val av yrkesspår styr vilka kurser du ska ange på din ansökningsblankett enligt följande:

Alt 1: Yrkesspår - Instruktör/träningscoach (400 p)
Träning av hund 
Pedagogik - Lärande och utveckling
Mental träning
Entreprenörskap

Alt 2: Yrkesspår - Hund som resurs (400-500 p)
Träning av hund
Pedagogik - Lärande och utveckling
Mental träning
Grundl. vård och omsorg*
Entreprenörskap (valfri)**

*Även obligatorisk för dig som redan har en vårdutbildning i och med att innehållet "hundifieras" och uppgifter individanpassas.

**Kursen entreprenörskap rekommenderas för dig som vill  driva egen verksamhet eller utveckla en verksamhetsidé inom en befintlig anställning. Kursinnehållet kopplas tydligt till hundrelaterad verksamhet.


Alt 3: Båda yrkesspåren (500 p)
Träning av hund
Pedagogik - Lärande och utveckling
Mental träning
Grundl. vård och omsorg
Entreprenörskap

Alternativ 3 passar för dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom något av spåren, samt hög studiemotivation. Du läser i en studietakt som motsvarar 62,5%. Välj detta alternativ om du är osäker, så kan du hellre välja bort ett spår om du känner att det blir för mycket.