Syfte med BPH

Nästan dagligen läser vi i tidningar och hör i media om människor och hundar, som råkar illa ut i olyckor, där ofta hunden utpekas som orsak till incidenterna. Vissa raser utpekas med förkärlek. Debatten går i vågor.

Svenska Kennelklubben ( SKK ) tar frågan på största allvar. Att olyckorna vanligtvis har sin orsak i olämpliga hundägare är vi väl medvetna om. Samtidigt har vi som organisation mot samhället ett ansvar att bidra till att förbättra situationen. Detta med fördel innan förbud och restriktioner, oftast lite panikartat utlösta, drabbar oss hundägare på ett sätt som får allt annat än avsedda effekter. Den utvecklingen har vi redan kunnat följa i Danmark.

Dagens samhälle ställer allt större krav på våra hundar oberoende av ras. Alla hundar måste fungera i samhället även om de historiskt sett haft olika rasegenskaper och funktioner som kanske är mindre användbara eller lämpliga idag. Rasklubbar behöver någon form av test för utvärdering av rasens mentala utveckling över tid i sitt RAS-arbete. Mentaliteten hos våra hundar är en viktig och prioriterad fråga. 

SKK tog 2009 ett beslut att ta fram ett nytt bastest för mentalitet. Kritik har under många år riktats mot MH av rasklubbar och uppfödare av raser för vilka SBK inte har avelsansvar att MH inte är en optimal beskrivningsform för deras raser.

Efter mer än 2 års intensivt arbete av en projektgrupp bestående av Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle-Nyberg presenterades vid Kennelfullmäktige i september 2011 en ny bastest för alla raser avseende mentalitet, Beteende-och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

För att om möjligt bidra till en sundare hundavel och ett ökat hänsynstagande till mentaliteten i avelsarbetet arrangerar Svenska Terrierklubben BPH för alla raser inkl. blandraser på Örkelljunga Utbildningscentrum Hund.

Att en mentalbeskrivning under ca 45 minuter inte säger hela sanningen om en hund är vi alla väl medvetna om. Den utgör emellertid ett utmärkt komplement i avelsarbetet för den uppfödare som utnyttjar informationen på ett förnuftigt sätt. För den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar t.ex. om vad man kanske kan förvänta sig i vissa oförutsedda situationer av sin hund. Kanske väcka tankar att vissa förebyggande åtgärder kan vara lämpliga!

2014-12-01 / KL