Krav för deltagande vid Bph

BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar
( s.k. blandrashundar ).

För deltagande ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder den dag den deltar i BPH.

Löptik får delta men startar då som sista hund.

För registrerad hund:
Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.

För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja vid anmälan och hunden måste läggas in i SKKs tävlingsregister med sitt utländska registreringsnummer före anmälan. Den måste finnas i SKK Hunddata. Om den delägs av person boende i Sverige ska den före anmälan vara omregistrerad i SKK.

För oregistrerad hund:
För oregistrerad hund ska finnas en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK.
TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. För beställning av TAVLIC kontakta SKK på
08 795 30 00 eller www.skk.se

Hinder för deltagande:
Hund som vid 3 tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten.
Hund som har smittsam sjukdom.
Dräktig tik vid någon tidpunkt efter parning skett.
Hund påverkad av doping (står på medicin - karenstiden varierar för olika mediciner!)
Kemiskt kastrerad hanhund får inte delta.
Hanhund som kastrerats kirurgiskt får delta.
Särskilda regler gäller för svans-och öronkuperade hundar (kontakta arrangören)

2014-12-01 / KL