Karta BPH

Adress:
Östra spång 539
286 92 Örkelljunga

GPS koordinater:
WGS 84 DDM (lat, long)
N 56° 17.1305°
E 13° 19.9945°
WGS 84 DD (lat, long) 56, 28551, 13.33324
RT 90
6242470, 1346921

1. Statoil 
2. Mc Donalds 
3. Fisk & Vilt 
4. Parkeringsplats 
5. Skolbyggnad, WC
6. Startplats för BPH
7. Rastplats för hundar hela området men inte ner mot BPH- banan. 
8. BPH- testbana