Svenska Terrierklubbens BPH-grupp vid Örkelljunga Utbildningscentrum Hund


Svenska Terrierklubbens BPH - grupp vid Örkelljunga Utbildningscentrum Hund

 
Nedanstående BPH-funktionärer tjänstgör vid BPH för Terrierklubben och är medlemmar i olika klubbar inom SKK-organisationen.
 
Figuranter BPH
Eva Weber tel. 070 98 45438  eva.weber@hessleholm.se
Marianne Städe tel. 0431 431304, 070 23 60433  marianne.stade@gmail.com
Thomas Brorsson tel. 0431 20191, 070 93 75453 brorsson.thomas@telia.com
 
Testledare BPH
Julia Ridderhall tel 070 14 90541  julia.ridderhall@gmail.com
Elisabeth Nydahl tel. 070 77 92218  nydahl411@live.se
Emilie Ahlberg tel. 073 97 77026 emilie_ahlberg@hotmail.com
Maria Lindström tel. 070 78 92011 cookie@telia.com
Marie Vigetoft tel. 076 84 64676 m.vigetoft@gmail.com
Sören von Berger tel. 0435 50229, 070 87 06241 llf3503@gmail.com
 
Beskrivare BPH

Anna-Lena Nennestam tel. 0430 13788, 070 23 89227 nennestam@telia.com
Carina Thulin tel. 073 64 31555 carinathulin@live.se
Ken Lundahl tel. 070 88 72909 ken.lundahl42@gmail.com
Louise Adamsson tel. 042 81739, 076 18 81739 louise.adamsson@telia.com
 
2017-01-09 /KL