Anmälan till Terrierklubbens BPH vid Örkelljunga Utbildningscentrum Hund


För anmälan krävs följande uppgifter:

1. önskemål om datum
2. hundens namn på reg.beviset + registreringsnummer i SKK
( alternativt om hunden är oregistrerad ( blandras ) hundens namn + hundens TAVLIC-nummer i SKK och uppgift om vilka raser som ingår i hunden )
3. födelsedatum
4. chipnummer alt. ID
5. ägarens namn
6. ägarens fullständiga bostadsadress inkl.postnummer
7. ägarens telefonnummer (hem+mobil)
8. ägarens mailadress
9. klubbtillhörighet för hundens ägare alt. förare
10. Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer
och mailadress utöver ovanstående uppgifter.

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i någon klubb inom SKK-organisationen ( t.ex. rasklubb, specialklubb, SBK-klubb eller SKK ).

Anmälan mailas till: ken.lundahl42@gmail.com eller lundahl.ken@icloud.com

Anmälningsavgiften 750:- inbetalas först efter mottaget PM enligt anvisning i denna.

Har du frågor kontakta gärna:
Ken Lundahl, Mangårdsvägen 26 C, 269 38 Båstad
Tel 070 88 72909
e-post: ken.lundahl42@gmail.com  eller  lundahl.ken@icloud.com

2016-11-15/ KL