logga_uchund

Stephanie Hall

Diplomeringar inom utbildningen:

  • Resurshundförare
  • Instruktör/träningscoach inriktning nose work
  • Tränarutbildning klickerträning
  • Tränarutbildning nose work


"Inom denna utbildning genomförde jag ett projekt som bestod i att hålla en nose work-kurs för både seende och icke seende personer. Min ambition är att fortsätta utvecklas inom assistanshundsverksamheten och kunna bidra till att fler människor får den hjälp de behöver. Ett annat intresseområde är hunden som resurs i skolomsorgen. Det finns ett fåtal skolor idag som med gott resultat använder sig av exempelvis en läshund för att särskilt hjälpa barn med läs-och skrivsvårigheter. Jag vill att detta ska implementeras i många fler skolor så fler ungdomar får möjlighet till denna fantastiska chans till utveckling."

Kontaktuppgifter:
steffi.peter@telia.com
0705-655352