logga_uchund

Victoria Milosevic Jönsson

Diplomeringar inom utbildningen
  • Resurshundförare
  • Instruktör inriktning människa - hund i samspel
  • Tränarutbildning - klickerträning
  • Tränarutbildning - nose work

"Jag har de två senaste åren utbildat min hund till min assistanshund med fokus på alarmerande signalhund diabetes och det är för assistans- och resurshundar mitt hjärta brinner extra.

Min förhoppning är att inom kort påbörja min utbildning för att bli certifierad assistanshundsinstruktör och kunna hålla kurser inför diplomering/certifiering.

I övrigt arbetar jag aktivt för att öka medvetenheten om vilken nytta våra hundar gör och vilka fördelar det finns för kommun och landsting att utbilda en Assistanshund som ett komplement till exempelvis personliga assistenter.

Jag är också aktiv inom lokala brukshundsklubben där jag hjälper till i kursverksamheten."

För vidare kontakt:
victoria.m.jonsson@gmail.com

0739-789468