logga_uchund

Lena Holm

Diplomeringar inom utbildningen:

  • Resurshundförare
  • Tränarutbildning - Klickerträning
  • Tränarutbildning - Nose work


"Föreståndare på Aleskogens Hunddagis i Halmstad sen 980112. Jag startade dagiset privat.

980904 tog AME/kommunen över och driver det som en ungdomsverksamhet / hunddagis. En verksamhet med dubbelsyfte.

Ungdomarna lär sig att samarbeta, ta ansvar och planera för hundens bästa. Jag arbetar med ungdomarnas positiva personliga utveckling som individ och i grupp tillsammans med vårt ungdomsteam.

Utbildningen ”Arbete med hund” har gett verksamheten och mig en stor teoretisk kompetenshöjning. Med ca 35 dagishundar finns stora möjligheter att göra olika positiva matchningar med deltagarna.Inslag i verksamheten är positiv förstärkning, och nosework."

För vidare kontakt:
https://handotasskontraktet1.wordpress.com