logga_uchund

Gunilla Hirwing

Diplomeringar inom utbildningen:

  • Resurshundförare
  • Instruktör, inr. valputveckling, grundträning, vardagsproblem
  • Tränarutbildning i nosework
  • Tränarutbildning i klickerträning

"På min gård bland kor, hästar och hundar planeras Naturunderstödd rehabilitering. En utvecklande och meningsfull dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar. Mopsarna kommer vara en viktig del av verksamheten.

Jag erbjuder mops-assisterade insatser inom vård, omsorg och skola. Min mopsuppfödning ger förmånen att kunna välja rätt individer ur en större hundgrupp, vilket är en stor fördel.

Jag erbjuder
- utställningsträning
- nosework
- valpkurser
- hundkurser med lånehundar för blivande hundägare
- föreläsningar om avel och raskunskap.  

Livslångt lärande, positivt tänkande, personligutveckling, vistelse i naturen och mopsar som  motiverar = Mopskraft på Österlen."

För vidare kontakt:
www.mopskraft.se