logga_uchund

Una Käck

Diplomeringar inom utbildningen:

  • Resurshundförare, inriktning personer som lider av psykisk ohälsa till följd av stress och utmattningssypmtom
  • Instruktör, inriktning grunder i klickerträning med fokus på att ge hundägarna verktyg för att applicera positiv förstärkning på egna känslor och beteenden
  • Tränarutbildning, nose work
  • Tränarutbildning, klickerträning
  • Validerad till instruktör och doftprovsdomare inom SNWK

"Mitt motto är - lär dig hitta godbitarna i livet, fokusera på dem och förstärk dem - och lär dig att njuta av det du gör. Jag riktar mig särskilt till dig - ungdom eller vuxen - som lider av psykisk ohälsa, exempelvis till följd av stress och utmattningssymptom.Min verksamhet är öppen för alla som vill använda hunden som motivator för att få en rolig och meningsfull fritid.

Genom att lära sig fokusera på och förstärka det man vill se mera av i träningen av hunden, tror jag man så småningom kan relatera detta till sin egen motivation och träning. Detta kan i sin tur bidra till att du mår och fungerar bättre både i vardagen och i relationen till dig själv."

För vidare kontakt: una.kack@gmail.com